ร้านอาหาร มาลองดู - โปรโมชั่น

        ร้านอาหาร "มา ลอง ดู" ตกแต่งด้วยบรรยากาศที่นั่งสบายๆ ร่มรื่นเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน กับการนำเสนออาหารในรูปแบบที่เรียกได้ว่าคนทั่วไปไม่เคยรับประทาน ความพิเศษก็คือ ความเป็นเมนูเก่าแก่ ตามแบบ พ่อครัวในยุคก่อนที่อาหารสมัยใหม่ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นเมนูซึ่ง "เจ้าคุณพ่อ" (พระยาอิศราธิราชเสวี) คิดค้นขึ้น จึงเป็นสูตร ที่คนในครอบครัวเท่านั้นจะได้รับประทานอาหารเหล่านี้ ใช้กรรมวิธีการปรุงที่มีมาช้านาน ถือเป็นเคล็บลับ ซึ่งทุกวันที่ คนที่ทำได้ก็มีเฉพาะแต่คนเก่าแก่ในบ้านที่เหลืออยู่น้อยมาก

อยู่ในระหว่างการปรับปรุง